Direct contact Bel Chat Mail

TIPS OM TABOES TE DOORBREKEN

Taboes in een relatie zijn onderwerpen die niet of nauwelijks bespreekbaar zijn. Of onderwerpen waar soms een niet uitgesproken verbod op zit. Wat in de ene relatie een taboe onderwerp is, is in een andere relatie geen probleem.

Als er problemen zijn in uw relatie die niet besproken of niet besproken (mogen) worden, dan kan dat onderhuids toch gaan meespelen in uw relatie. Het staat de communicatie en de openheid en een mogelijke oplossing in de weg.

Waarom u problemen niet moet verbergen

Als u merkt dat sommige problemen niet bespreekbaar zijn kunt u zich alleen voelen en niet serieus genomen. Omdat u er niet over kunt praten, kan het zijn dat het probleem alsmaar groter voor u wordt. Het gaat een negatief effect krijgen op u en uw relatie.
Problemen die niet besproken mogen/kunnen worden en die blijven voortbestaan kunnen u een gevoel van onmacht geven. U draait alsmaar in hetzelfde gedachtekringetje rond. Doordat u er niet uitkomt, kunt u zich gevangen voelen. U kunt in de put raken en het als uitzichtloos ervaren. Wat weer tot gevolg kan hebben dat u zich depressief gaat voelen.
Als problemen niet bespreekbaar zijn, kunnen negatieve gevoelens zich als een olievlek verspreiden. Het kan ook andere gevoelens negatief beďnvloeden en maken dat u niet meer open kan reageren.
Relatieproblemen die onbesproken blijven, kunnen onderhuids een eigen leven gaan leiden. Het kan invloed hebben op uw houding ten opzichte van uw partner. Als problemen absoluut niet bespreekbaar zijn, kan verwijdering of een breuk het gevolg zijn.

Waarom u problemen het beste wel kunt bespreken

U bent niet de enige met relatieproblemen. 70% van de Nederlanders ervaart dat het soms minder gaat in hun relatie. Kijk voor meer cijfers op ‘U bent niet alleen’.
Door het bespreken van uw relatieproblemen komt u weer op één lijn met uw partner. Dit brengt een positieve ontwikkeling op gang en het voorkomt strubbelingen en onprettige momenten.
Een probleem ter sprake brengen maakt het acceptabeler en/of aanvaardbaarder. Dit is helemaal het geval wanneer u er een goede oplossing voor vindt.
Het bespreken van uw problemen leidt tot meer vertrouwen in elkaar. Het gevolg hiervan kan zijn dat u in de toekomst beter met elkaar praat over datgene wat u belangrijk vindt.
Bedenk dat uw partner met dezelfde of misschien andere problemen kan zitten. Het ter sprake brengen van uw problemen zorgt ervoor dat zijn of haar problemen ook besproken worden.
Als u het moeilijk vindt om de relatieproblemen meteen met uw partner te bespreken, dan kunt u natuurlijk eerst contact opnemen met de hulpverleners van Korrelatie. Dat kan per telefoon, chat of e-mail.
Wanneer u het prettig vindt om met andere mensen die relatieproblemen ervaren van gedachten te wisselen kunt u daarvoor ook terecht op diverse fora, bijvoorbeeld het forum van Ouders Online (meld u aan onder het kopje registratie, ga vervolgens naar Forum-de-Luxe, kies voor de rubriek Relatieproblemen).